Sütik használata a Sütnijó.hu oldalon

A jelen weboldal sütiket (cookie-kat) helyez el az eszközeiden, hogy biztosítsa az oldal jobb működését, illetve, hogy segítsen nekünk és partnereinknek átlátni, hogyan használod az oldalunkat. Amennyiben folytatod az oldal használatát (kattintasz, navigálsz, görgetsz az oldalon) illetve ha eltávolítod ezt a sütikre vonatkozó figyelmeztetést, az a sütik alkalmazásához és használatához való hozzájárulásnak minősül. A sütikkel és eltávolításukkal kapcsolatos további információkért kérjük tekintsd meg adatvédelmi elveinket.

Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató

1. Általános bevezetés

A www.sutnijo.hu weboldal (továbbiakban sütnijó) (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. (székhely: 1138 Budapest, Mészáros u 58/B, cégjegyzékszám: 01-09-360505) (továbbiakban "Szolgáltató") kezelésében áll.

A webhely megnyitásával Ön (továbbiakban "Felhasználó") elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet!

2. Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban "feltöltött tartalmak") szerzői vagy védjegyjogai a Szolgáltató tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

A Dr. Oetker Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Önnek tilos:

a) kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát,
b) annak tartalmát bármilyen sütnijón kívüli online vagy offline felületen felhasználni.

Felhasználók által feltöltött tartalmak felhasználása

A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között a szerzői jogi védelemben részesülő és a Felhasználó által Feltöltött tartalom tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a Felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak.

A Felhasználó elismeri, hogy a sütnijó weboldalon általa hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső Feltöltött tartalmak szerzője, vagy a megfelelő jogosultsággal rendelkezik azok feltöltésére, közzétételére, felhasználására. A Felhasználó a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.

A Felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Szjt. 45§ (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül.

A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályokat sértő, vagy közerkölcsbe ütköző, vagy egyszerűen a sütnijó oldal közösségéhez nem illő Feltöltött tartalmakat előzetes tájékoztatás nélkül bármilyen módon módosíthatja, vagy törölheti. A sértő tartalmat feltöltő, vagy a Szolgáltató által nem a sütnijó weboldalon elvárható viselkedést tanúsító Felhasználót a Szolgáltató előzetes tájékoztatás nélkül kitilthatja a sütnijó weboldalról.

3. Felelősség kizárása

A sütnijó webhely kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Szolgáltató nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A sütnijó harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és feltöltött tartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik fél jogait, vagy a hatályos magyar jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől a felróhatóan okozott kár megtérítését követelheti.

A sütnijó honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a Felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét.

A feltöltött tartalmakat a Szolgáltató jogosult belátása szerint szerkeszteni, módosítani, eltávolítani. A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.

4.  Adatkezelési tájékoztató

A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, hozzájárulás megadásának időpontja

Az adatkezelés célja : recept adatbázis fenntartása

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig, a regisztrációs adatok törlését követően azonban a feltöltött receptek „sütnijó felhasználó” által feltöltött receptként fent maradnak az oldalon

Az adatkezelés módja: elektronikus

Elektronikus tárolási hely: https://www.invitech.hu/megoldasok/adatkozpont-es-felho/dc14-adatkozpont#megoldas

Hozzáférésre jogosult: adatkezelő és adatfeldolgozó azon munkavállalói, akiknek munkaköri feladatai közé tartozik az oldal üzemeltetése, kezelése

Adatkezelő: Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.)

Adatfeldolgozó: Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.)

A Dr. Oetker Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Dr. Oetker Kft. a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 16. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Dr. Oetker Kft-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Dr. Oetker Kft. 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatotnem gyűjt, az IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül.

A Dr. Oetker Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az informatikai biztonság területén a Dr. Oetker Kft. az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza, az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az oldal használata közben keletkezhetnek automatikusan generált adatok, amelyeket nem személyesen kérünk el. Ilyen lehet az oldalon használt keresőszó, az Ön böngészőjének típusa vagy IP-címe. Ezeket az adatokat anonim módon kezeljük, kizárva az egyes felhasználók személy szerinti azonosítását.

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. Honlapunkon az alábbi cookie-kat használjuk:

Name

Használat

Tárolási idő

Süti típusa

PHPSESSID

PHP session ID

Session

Szükséges süti

visitorPageviewCount

Látogató mérés, oldal megtekintés

20év

Szükséges süti

visitorSessionCount

Látogató mérés, események mérése

20év

Szükséges süti

visitorSessionExpirator

Látogató mérés, kilépési oldal mérése

1nap

Szükséges süti

cookie-policy

Cookie figyelmeztetés megjelenése

1hét

Szükséges süti

selected_cookie

Cookie beállítások mentése

10 nap

Szükséges süti

visitorId

Látogató egyedi cimkézése

20év

Performance süti

emos_jcsid

Felhasználó bejelentkezés naplózása

ideiglenes

Performance süti

fbm_*

 

Ez a technikai cookie teszi lehetővé, hogy Facebook-on keresztül regisztráljon és lépjen be a rendszerünkbe. Csak azoknak a felhasználóknál jelenik meg, akik Facebook alapú regisztrációt választottak.

1 év

Performance süti

fbsr_*

Ez a technikai cookie teszi lehetővé, hogy Facebook-on keresztül regisztráljon és lépjen be a rendszerünkbe. Csak azoknak a felhasználóknál jelenik meg, akik Facebook alapú regisztrációt választottak.

1 év

Performance süti

_ga

Google Analytics cookie név

50 hónap

Marketing és harmadik féltől származó süti

_gat_UA-61147057-1

Google Analytics ezzel a cookieval figyeli, a kérelem arányokat és nagy forgalom esetén korlátozza az adatgyűjtést

50 hónap

Marketing és harmadik féltől származó süti

_gid

Google Analytics

50 hónap

Marketing és harmadik féltől származó süti

_dc_gtm_UA-61147057-1

Google Analytics

50 hónap

Marketing és harmadik féltől származó süti

_fbp

Facebook Pixel

1 óra

Marketing és harmadik féltől származó süti

_fbc Facebook Pixel Kattintás figyelő 1 óra

Marketing és harmadik féltől származó süti

 

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Dr. Oetker Kft. közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára!

5. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

  • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a https://www.invitech.hu/megoldasok/adatkozpont-es-felho/dc14-adatkozpont#megoldas tárolási helyen találhatók

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Dr. Oetker Kft. és az Adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen fenyegetések ellen a Dr. Oetker Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, azonban az Internet köztudomásúlag – így a felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

6. Felhasználók jogai

Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére a Dr. Oetker Kft. tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

A Dr. Oetker Kft. a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ettől eltérő esetekben a Dr. Oetker Kft. költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Hozzáférési jog

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a mkonyha@oetker.hu címre kell eljuttatni. A Dr. Oetker Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt
adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot igazolt adatváltozás vagy igazoltan téves adatrögzítés esetén az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles. A helyesbítés iránti kérelmet e-mailben mkonyha@oetker.hu címre kell eljuttatni. A Dr. Oetker Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, a helyesbítést elvégezni.

Törléshez való jog

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett kérheti kezelt adatainak törlését. A törlés jogszerűsége vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a törlést két munkanapon belül el kell végezni és meg kell tenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy az adatok mind a Dr. Oetker Kft. nyilvántartásaiból, mind az esetleges további adatkezelők nyilvántartásaiból törlésre kerüljenek.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett megfelelő indokok fennállta esetén kérheti kezelt adatainak korlátozását. A korlátozás indokoltsága vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a korlátozást egy munkanapon belül el kell végezni.

Adathordozhatósághoz való jog

Számítástechnikai eszközön tárolt adatok esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Dr. Oetker Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz  lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.